Rabu, 27 April 2016

Aczkolwiek kamienie ogrodzenia te pochodzą z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasami mało wprawnym ślepiem trudno je rozróżnić.

Chociaż kamienie sztachety te są z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasami mało biegłym ślipiem trudno je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym kolorystykom, trywialnej obróbce oraz względnie niskiej odpłatności. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najprościej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i również w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozdrabnia bądź wstępnie ociosuje, rozparcelowuje na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz wysyła do miejsca budowy ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachet. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak złączony lepiszczem piach, którego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Jak spoiwem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapnistym. Prócz podstawy zlepiających występują tam też pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się odcień kamieni na ogrodzenia z plastyku z Wisły na ogrodzenie i furtkę sztachetowa, przybierają one wtenczas przeróżne tony czerwieni, brązu a także zieleni. W naturze złożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak wielkich złóż wycina się największe bloki, stosowane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane głazy można też siekać na sześciany o równych kształtach, użytkowane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno również je rozdzielać przy asyście specjalistycznych klinów oraz dłut na cienkie, nierównych kształtów kawałki. Służą do układania powierzchni ścieżek oraz budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztachety PVC stosuje się też wapienie - skały osadowe, powstałe z zgromadzonych na dnie mórz oraz jezior resztek organizmów żywych, głównie skorup małż i ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz także mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zalecane na plot Winylowe na plot i bramkę sztachetowa. Nadają się jednak po największej części do wykorzystywania w środku budynku, bo poddawane działaniu warunków atmosferycznych ekspresowo tracą połysk. Wapienie można wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je także do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej nadają się piaskowce krzemionkowe, ponieważ są odporniejsze na ścieranie aniżeli np. Wapienie.


W zależności od kształtu skweru oraz własnych zamiłowań kształt kamiennych tafli może być rozmaity – od łamanych, niesymetrycznych, aż po pionowo przyciętych prostokątów względnie kwadratów. Murki a także ploty z PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa konstruuje się z skał różnorodnego kształtu, zestawionych na kamiennym lub betonowym fundamencie. O ile płot powstaje spośród fragmentów o niesymetrycznych zarysach, trzeba je właściwie łączyć tzn. tak, ażeby postać każdego następnego zespalał się z poprzednim. Aby takie płot było solidne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe szczeliny w środku wolno dopełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenia z plastyku z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać również do budowy schodów, kominków ogrodowych oraz pozostałych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce używane do budowy ogrodzenia Poznań należą do skał mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także ujemnych temperatur ekspresowo niszczeją a także nabierają ciemnego koloru. Łatwo porastają także mchem oraz glonami. Można to uniemożliwić pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań bądź rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy ścierać brud z powierzchni ogrodzenia ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, albowiem na kamieniu mogą pozostać głębokie rysy. Sprofilowane fabryki porządkują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego mycia ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak chcemy, aby głazy na ogrodzeniu ekspresowo wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar