Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja balaski z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Stawianie sztachety z plastyku na plot i furtę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych wypadków.

Sztachetki plastikowe na plot i bramę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z plastiku na plot i furtę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji a także zaplanowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji balustrady z plastiku na plot i furtkę sztachetowa zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak proponowane ogrodzenie plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar